Bli medlem

Som medlem i Foreningen Norden er du med på å vise engasjement for en styrket nordisk samfølelse og et mer integrert Norden.

Er du enig i at de nordiske landene bør samarbeide enda tettere? At vi bør jobbe for at Norden skal bli en av de mest innovative og nyskapende regionene i verden? Synes du det er viktig at vi i Norden også i fremtiden kan kommunisere med hverandre på skandinaviske språk? Da er vi foreningen for deg!

 

 

Fyll ut innmeldingsskjema for:

Personlig medlemskap
Skole- / bibliotekmedlemskap

Priser på medlemskap:
Hovedmedlem kr 300,-
Ungdom / studenter t.o.m 29 år kr 100,-
Skole-/bibliotek kr 450,-
Husstandsmedlemskap kr 450,-
Samarbeidende medlem Pris etter avtale

PS: Ved innmelding via mobil, finner du send-knappen langt til høyre. Vi jobber med å utbedre! 

Meld deg inn for å støtte Foreningen Nordens arbeid med:

  • Å styrke språkfellesskapet, gjennom blant annet undervisningsmateriell og forfatterbesøk til norske skoler, en årlig språkpris, og et aktivt standpunkt mot dubbing av skandinaviske tv-serier.
  • Å fjerne grenser, ved å trekke politikernes oppmerksomhet mot konkrete problemer nordiske innbyggere møter når de ønsker å flytte mellom landene i Norden.
  • Å fremme mobilitet blant unge i Norden, blant annet gjennom å formidle sommerjobb til ungdom på tvers av landegrensene.
  • Å skape møteplasser for folk i Norden, blant annet gjennom en årlig sommerleir for barn, støtte til lærerutveksling og elevreiser for medlemsskoler og gjennom vennskapskommunesamarbeid.
  • Å være en pådriver for et tettere politisk samarbeid i Norden.

 

Vår jobb er å holde fokus på menneskene som bor og lever i Norden og sørge for at de får alle tenkelige muligheter til å dra nytte av det nordiske fellesskapet. Vi representerer det folkelige samarbeidet i Nordens offisielle samarbeidsfora og taler medlemmenes sak overfor nordiske politikere.

Som medlem hos oss kan du være akkurat så aktiv som du selv ønsker.
Du vil som medlem få informasjon om og invitasjon til aktuelle arrangementer Foreningen Norden står for i din kommune, og dersom du ønsker å engasjere deg i den nordiske saken er vi alltid glade for medlemmer som ønsker å gi av sin tid og være med på å bestemme hvor foreningen går videre.

Som medlem får du et gratis abonnement på Magasinet Norden, som kommer ut fire ganger i året.

 

Velkommen som medlem!