Hallo Norden

hallonorden

Skal du flytte til, jobbe eller studere i et annet nordisk land? Hallo Norden viser deg vei!

Vurderer du å bo, jobbe eller studere i et annet nordisk land, så har du sikkert mange spørsmål om skatt, trygdeordninger, jobbsøking, bolig, folkeregistrering, familie, utdanning, studiestøtte, pensjon og så videre. Hallo Norden hjelper deg med å finne vei, ved å gi deg generell informasjon og riktig kontaktinformasjon for å få de svarene de er på jakt etter.

Finn svar på dine spørsmål på Hallo Nordens nettsider

Still ditt spørsmål via Hallo Nordens spørreskjema

En annen viktig oppgave for Hallo Norden er å kartlegge problemer knyttet til nordiske regelverk, samt å rette oppmerksomheten mot mangler og problemer med informasjonen om disse. Dersom en nordisk borger møter på et problem på grunn av uklare eller manglende regler, rapporterer vi problemene videre til nasjonale eller nordiske beslutningsorgan.

Hallo Norden er en helnordisk informasjonstjeneste under Nordisk ministerråd. Målet med tjenesten er å gjøre det enklere for privatpersoner og foretak å bevege seg over de nordiske grensene. Hallo Norden forvaltes av Foreningen Norden i de fleste nordiske landene, og har kontorer i alle de fem nordiske landene inkludert Færøyene, Grønland og Åland.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Tone Heiene.