Østfold distrikt

Protokoll fra årsmøte i Foreningen Norden Østfold distrikt 2013

Protokoll fra årsmøte i Foreningen Norden Østfold distrikt 16. mars 2013 på Rygge Museum. Tilstede: Rygge: Fredric Nygård, Kari Horntvedt, May-Lis Skaug Rinnan, Arild Nilsen Moss: Cato Pedersen, Guttorm Fremstad, Marit Rynnås, Andres Karlbom Eidsberg: Anne-Grethe Lindqvist, Sonja Kris
Les mer →

Distriktskonferanse for tillitsvalgte 16. mars 2013 – referat

Lørdag 16. mars 2013 var 16 tillitsvalgte fra lokallagene i Eidsberg, Halden, Moss og Rygge samlet til konferanse på Rygge Museum. Årsmøtet i Østfold distrikt var lagt til samme dag (se egen protokoll). Først fikk vi en omvisning i og orientering om Rygge museum. Museet drives på friv
Les mer →

Årsmøte og konferanse for tillitsvalgte

Styrene i vår lokale avdelinger inviteres til kombinert distriktskonferanse og årsmøte på Rygge museum lørdag 16. mars kl. 10.00-15.00. Vi får besøk fra Foreningen Norden sentralt. I tillegg til årsmøtesaker har vi følgende program: Idedugnad rundt jubileet 2014 Hvor går veien videre
Les mer →

Landsmøtet 2012

Foreningen Nordens landsmøte ble avholdt 2.-3. juni på Lillehammer, et vellykket arrangement både faglig, kulturelt og sosialt. Østfold var godt representert. Fra distriktsorganisasjonen møtte: Cato Pedersen og Torhild Larsen. Fra Valgkomiteen: Anne-Grethe Lindqvist. Fra Eidsberg: Son
Les mer →

Protokoll fra årsmøte i Foreningen Norden Østfold distrikt 2012

Protokoll fra årsmøte i Foreningen Norden Østfold distrikt 19. mars 2012 i Askim Rådhus Tilstede: Rygge: Johs. Sjølie, Kåre Sørby, Kari Horntvedt Moss: Guttorm Fremstad, Marit Rynnås, Andres Karlbom Eidsberg: Anne-Grethe Lindqvist Halden: Bjarne Andersen, Grete Nyquist, Torhild Larsen
Les mer →