Nordens dag i skolen

Over hele Norden markeres Nordens dag 23. mars med heiste flagg og arrangementer. Foreningen Norden oppfordrer alle skoler til å heise flagg og bruke anledningen til å lære mer om Norden! Her følger forslag til hvordan dagen kan fylles med aktivitet og læring.

Nordens dag 23. mars markerer dagen de nordiske regjeringene skrev under Helsingforsavtalen i 1962. Avtalen legger grunnlaget for det offisielle nordiske samarbeidet, og gir retningslinjer for samarbeid innen viktige samfunnsområder. Derfor kaller vi den Nordens grunnlov!
Les mer om Nordens dag og Helsingforsavtalen her

Ifølge Helsingforsavtalens artikkel 8 skal alle elever få undervisning om Nordens språk, kultur og samfunn.

 

Hvorfor lære om Norden?

Kunnskap og kjennskap til det nordiske kultur- og språkfellesskapet har både høy nytteverdi og generell egenverdi.

Les om hvorfor alle barn og unge skal lære om Nordens språk, kultur og samfunn her.

 Pynt med Nordens dag-plakat

En enkel måte å markere Nordens dag er å heise flagget i skolegården, pynte med Nordens dag-plakaten og henge opp de nordiske flaggene i klasserommet.

Nordens Dag-plakaten (A1-størrelse) kan bestilles kostnadsfritt her eller skrives ut her

Kart NordenNordens flagg og kart

Heng kart over Norden og de nordiske flaggene opp i klasserommet.

En bukett med alle de nordiske flaggene (håndholdt) eller en flaggrekke i papir kan kjøpes her

De nordiske flaggene kan også lastes ned og skrives ut her

Kart over Norden kan skrives ut her

Kahoot-quiz om språk og populærmusikk

Hva: Kahoot-quiz «Nordens dag 23.mars – Nordiske språk og musikk»

Hvem: Elever på ungdomstrinn og VGS

Når: Når dere vil

Gå direkte til Kahooten her

Med en Kahoot-quiz full av pop, hip hop, viser og metall får elevene trent sine nordiske språkkunnskaper gjennom å lytte til nordiske sangtekster. Quizen kan brukes som et underholdene og lærerikt avbrekk, og som et diskusjonsgrunnlag/oppsummeringsaktivitet etter å ha lært om forskjeller og likheter mellom de nordiske språkene (kompetansemål etter Vg3).

«Spillelista» til Kahooten finner du her

 Norden-quiz og -kryssord

NordenquizNorden-quiz i pdf kan lastes ned og skrives ut hernordenkryssord

Fasit for Norden-quizen finner du her

Skandinavisk-skryssord kan lastes ned og skrives ut her

 

Np3Bestill undervisningsmateriell

Foreningen Norden arbeider for at barn og unge skal få god kjennskap til sin egen region og bevissthet om vårt nordiske språk- og kulturfellesskap. På www.norden.no og den gratis undervisningsportalen www.nordeniskolen.org finner du et bredt utvalg undervisningsressurser om Nordens språk, kultur og samfunn.

 Søk støtte til klassens nordiske prosjekt!

Nordplus_RGB_EN+200x52Direkte kontakt med jevnaldrende fra Norden er den beste måten å styrke nabospråk-forståelsen og skape bevissthet om det nordiske kulturfellesskapet. Vil skolen eller klassen starte et prosjekt eller utveksling med elever fra andre nordiske land, søk om midler fra Nordplus eller Nordisk kulturkontakt!

Les mer på www.nordplusonline.org og www.nordiskkulturkontakt.org.