Språk – Nøkkel til nordisk samhørighet og mobilitet

Thorbjorn Røe Isaksen portrett

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen oppfordrer alle skoler i landet til å markere Nordens dag 23. mars.

Språk er nøkkelen til nordisk samhørighet og mobilitet. Det nordiske språksamarbeidet er en sentral del av det nordiske samarbeidet. Et nordisk språkfellesskap og en god forståelse av hverandres nabospråk fremmer et nordisk utdanningsfelleskap og et felles nordisk arbeidsmarked.

NRKs dramaserie Skam mottok Nordens språkpris 2016 for sin evne til å engasjere et ungt nordisk publikum, styrke forståelsen av skandinaviske språkvariasjoner og bygge opp positive holdninger til nabospråkene i Norden. Norsk er det heteste i dag, uttaler tenåringer i Island. Både i Danmark og Sverige har det vært meldt om Skam-feber, og det har blitt avholdt konkurranser om hvordan norske ord kan oversettes. Norge og norsk er plutselig blitt kult – dritkult!

Interessen for og engasjementet om Skam gjelder ungdom – og voksne – men også for de mindre barna har det nordiske språkfelleskapet mye å by på.

Vi må utnytte den interessen og det momentum som nå er for nordisk kultur og språk. Dette gjør Norge gjennom sitt formannskap i Nordisk ministerråd i 2017. Vi styrker innsatsen og oppmerksomheten i grunnskole og videregående opplæring om nordiske språk.

Jeg vil derfor oppfordre lærere og skoleledere til å sette Norden og nordiske språk på timeplanen – gjerne på Nordens dag 23. mars! Jeg håper dere kan finne inspirasjon i det materialet som Foreningen Norden nå sender ut.

Lykke til!

Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister

 

Hilsen fra Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i forbindelse med Nordens dag 23. mars og en materiellutsending til alle grunnskoler og videregående skoler fra Foreningen Norden, våren 2017, med støtte fra det norske formannskapet i Nordisk ministerråd 2017.

 

Hva mener du?

*