Nordens språkpris 2015

Finlands tidligere president og fredsprisvinner Martti Ahtisaari mottok 1. desember Nordens språkpris 2015 for sitt arbeid for å bevare og styrke et tospråklig Finland.

I sin begrunnelse sier juryen blant annet at «Årets prisvinner lar sjelden en mulighet gå fra seg til å snakke varmt om nordisk samarbeid. Han fremhever svensk som en viktig byggestein i finnenes nordiske identitet og som en bro til nordisk samarbeid, og berømmer ofte det egalitære nordiske samfunnet i internasjonal sammenheng».

I henhold til grunnloven er Finland et tospråklig land. Likevel stilles det med jevne mellomrom spørsmål rundt viktigheten av å beholde svensk som et offisielt språk i Finland.

– Jag vill uttrycka min glädje och tacksamhet till Föreningen Norden för att ha utsett mig till årets mottagare av Nordens språkpris. Priset innebär mycket för mig personligen för den representerar det svenska språkets, Finlands andra nationalspråkets, viktiga roll för Finland. Den understryker också vikten av att fortsätta utveckla det nordiska samarbetet som jag ser som en stor fördel för alla våra länder, uttaler Ahtisaari om tildelingen.

Foreningen Norden deler ut Nordens språkpris «til en person eller organisasjon som på en innovativ og god måte bidrar til å styrke den nordiske språkforståelsen».

Prisen ble delt ut tirsdag 1. desember på Abbediengen hovedgård i Oslo. Martti Ahtisaari fikk overrakt prisen, et kunstverk signert kunstneren Ørnulf Opdahl, av kulturminister Torhild Widvey.

Det var sjette gang at Nordens språkpris ble delt ut. Tidligere vinnere er Fredrik Skavlan (2010), Timbuktu (2011), Ghita Nørby (2012), Vigdís Finnbogadóttir (2013) og Jakob Oftebro (2014).

Landsstyret i Foreningen Norden begrunner tildelingen av Nordens språkpris 2015 slik:

Finland er i henhold til sin grunnlov et tospråklig land. Likevel stilles det med jevne mellomrom spørsmål rundt viktigheten av svenskundervisning i den finske skolen. Trengs den egentlig? Får vi noe igjen for alle euroene et tospråklig samfunn koster? Og lærer man egentlig svensk av noen skarve skoletimer, spør kritikerne.

At en politisk bauta som Martti Ahtisaari, tidligere president og fredsprisvinner, da klyver opp på barrikadene og sier et klart og rungende JA til de spørsmålene, er av avgjørende betydning. At han peker på sin egen karriere som eksempel, og forklarer yngre generasjoner at mange av hans valg var mulige på grunn av svensk språkkunnskap, veier tungt.

For finner er svensk språk en nøkkel, sier Ahtisaari. Ikke bare til en viktig del av Finlands egen kulturarv, men svensk er også nøkkelen til Norden. Med en grunnleggende kjennskap til et skandinavisk språk er terskelen senket til alle de arbeidsplasser, studier, nettverk og muligheter som finnes blant de 20 millionene som har skandinaviske morsmål. For unge finner kan det vise seg svært verdifullt i en tid med økende arbeidsledighet i eget land. At flinke finske teknologer og forskere har en grunnleggende forståelse av det svenske språk gir også resten av Norden tilgang på en attraktiv yrkesgruppe.

Årets prisvinner lar sjelden en mulighet gå fra seg til å snakke varmt om nordisk samarbeid. Han fremhever svensk som en viktig byggestein i finnenes nordiske identitet og som en bro til nordisk samarbeid, og berømmer ofte det egalitære nordiske samfunnet i internasjonal sammenheng.

Språk er som kjent så mye mer enn gloser og setninger. Språk kan skape splid. Språk kan bære med seg kultur og verdier. Språk kan bygge broer og åpne dører.

Nordens språkpris 2015 går til Martti Ahtisaari, som hedres for sitt arbeid for å bevare og styrke et tospråklig Finland. Foreningen Norden priser hans evne til å anskueliggjøre verdien av det svenske språk både for enkeltindivider og for Finland i internasjonal sammenheng.