Indre Østfold

MEDLEMSMØTE – «MIN REISE I NORDEN – UNGDOMSAKTIVITET I EN VOKSEN FORENING»

Fredric Nygård, født i 1988, er født og oppvokst i Rygge. Han har studert ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning og har arbeidet mer enn ti år i Rygge Kommune. De siste årene på Rygge Ungdomsskole. Tidligere har han også arbeidet på Øreåsen skole, samt i flyktningetjenes
Les mer →

«LIKESTILLING I NORDEN»

Leder Fredric Nygård ønsket alle velkommen, og spesielt kveldens foredragsholder Gerd Louise Molvig. 17 medlemmer tilstede. Foredragsholderen holdt et bredt anlagt foredrag om likestilling i Norden og verden. Fra foredraget nevnes: likestilling mellom mennesker er forankret i Menneske
Les mer →

Årsmøte og reise i Baltikum

Bjørg Jacobsen ble gjenvalgt som leder i FN Halden på årsmøtet 15. Februar, (og det ble resten av styret også). Årsmøteforhandlingene gikk raskt unna.70 medlemmer var til stede. Foreningen kan se tilbake på et meget aktivt år med god oppslutning om arrangementene. På medlemsmøtene har
Les mer →

MEDLEMSMØTE – «LIKESTILLING I NORDEN»

Norden er et likestilt område i vår verden. Hva er gjort, og hva gjenstår? Dette er et av flere spørsmål som besvares på neste medlemsmøte. Gerd Louise Molvig (f.1943) er et kjent fjes i Rygge og Råde. Hun er født i Larkollen, men bodde over 40 år i Råde før hun flyttet tilbake til ba
Les mer →

«Il-O-Van – En av byens industribedrifter som forsvant»

Moss Rygge Lokallag avholdt medlemsmøte torsdag 18. januar kl. 19.00 på Frivilligsentralen for 32 fremmøtte. Denne kvelden var det Ivar Ernø, tidligere overingeniør og innkjøpssjef, som fortalte historien om Il-O-Van og aluminiumproduksjonens storhetstid. I tillegg til å fortelle om d
Les mer →

NordenNytt 2018

FN Halden utgir NordenNytt sammen med Nordenforeningen i Norra Bohuslän Vedlagte utgav inneholder samlet program for Halden og Norra Bohuslän i 2018 NordenNytt2018
Les mer →

Haldens historie

Årets første møte I Foreningen Norden Halden hadde besøk av Sven G Eliassen som foredragsholder. Han snakket om sitt arbeid med Haldens Historie Bind I. Denne gangen skulle verket dekke hele Halden, også de to tidligere kommunene Berg og Idd, som gikk inn i storkommunen i 1967. Et hov
Les mer →

MEDLEMSMØTE – «IL-O-VAN – EN AV BYENS INDUSTRIBEDRIFTER SOM FORSVANT»

Ivar Ernø, født i 1931, er født og oppvokst i Moss. Han har studert i Sveits og arbeidet tre år ved et aluminiumverk i Rorschach før han returnerte til Moss for å hjelpe sin far med å lede familiebedriften Il-O-Van. I Moss ble han boende med kone og tre barn, først i Helgerødgaten, de
Les mer →

«SKANDINAVISKE OG NORDISKE JULEMERKER»

Moss Rygge Lokallag avholdt julemøte torsdag 30. november kl. 19.00 på Frivilligsentralen i Rygge. Denne kvelden var det Vemund Ljødal fra Norsk Julemerkesamlerforening som besøkte lokallaget. Etter at risengrynsgrøten både var servert og fortært fortalte Ljødal om skandinaviske og no
Les mer →