Nordisk forfatterbesøk

Nordisk forfatterbesøk ble arrangert for første gang i 2010 og har siden da blitt et årlig arrangement. Med et besøk av en nordisk forfatter i klasserommet får elevene et personlig møte med nordisk språk og litteratur. I samtale med forfatteren får elevene oppleve at de kan kommunisere på skandinavisk, bare de spisser ørene, øver litt og gir det en sjanse.

Nordisk forfatterbesøk 2018

Informasjon om Nordisk forfatterbesøk våren 2018 kommer senere.

Forfatterne kommer fra Danmark, Sverige og Finland og har dansk eller svensk/finlandssvensk som formidlingsspråk. Med besøket følger et undervisningsopplegg tilpasset læreplanens kompetansemål som elevene skal jobbe med i forkant av besøket. Gjennom høytlesning, samtale og diskusjon rundt forfatterens bøker og arbeid, ønsker vi å vekke entusiasme og interesse for så vel språk og litteratur i Norden, som en generell lese- og skrivelyst hos elevene.

Tilbudet er gratis for Foreningen Nordens medlemsskoler, så meld deg inn nå!

Et kjærkomment besøk. Forberedelsesfasen var viktig. Elevene likte at de fikk stille forfatteren spørsmål (..) Mange ville låne boken etterpå, til og med noen av de som i utgangspunktet ikke leser så mye.

Skolebibliotekar etter besøk av Sofia Nordin

Hun var flink til å forklare på en gøy måte. Lett å forstå det hun sa. Først var det vanskelig å forstå dansk, så gikk det lettere.

Elev på 5. trinn etter besøk av Esther Rutzou

Les om tidligere Nordiske forfatterbesøk her.

Ønsker din klasse besøk av en nordisk forfatter?

Merk!

  • Du må være skole- eller bibliotekmedlem for å få tildelt forfatterbesøk.
  • Skoler som ikke er medlem kan melde seg på, for så å tegne medlemskap ved tildeling av besøk.
  • Besøket holdes for elever på 5. – 10. trinn og videregående skole
  • Forfatteren holder opplegg for grupper på inntil 35 elever.
  • Det er mulig å søke om flere foredrag per skole.
  • Kontakt oss på forfatter@norden.no for spørsmål.

 

Melding om interesse for Nordisk forfatterbesøk våren 2018:

Det er ikke bestemt hvor i landet Nordisk forfatterbesøk skal holdes i 2018. Mer info kommer.

Navn på skole/bibliotek:*

Adresse:*

Postnummer og sted:*

Fylke:*

Klassetrinn:*

Antall elever:*

Kontaktperson:*

Telefonnummer:*

E-post:*

Melding: