På vei mot et forent Norden? 1814 – 1870

plakat-utstillingen_webNy og spennende vandreutstilling:

På vei mot et forent Norden? 1814 – 1870

Utstillingen ”På vei mot et forent Norden? 1814 – 1870” gir noen glimt av ideer, strømninger og en bevegelse i Norden som ønsket å bygge en fremtid fundamentert på et nordisk fellesskap. Denne tanken ble bare i begrenset grad satt ut i livet, men ideene satte preg på den politiske debatten og kulturlivet gjennom store deler av 1800-tallet.

Frittstående oppfølger
I 2014 gjorde vandreutstillingen 1814: Spillet om Norden stor suksess og besøkte 112 steder rundt om i landet. Utstillingen På vei mot et forent Norden? 1814 – 1870 er en oppfølging av suksessen fra 2014. Vandreutstilling er et samarbeid med Bogstad gård, som er den del av stiftelsen Norsk Folkemuseum.

Periodens ideer om et samlet Norden
Dreiepunktet i formidlingen er Bogstad gård og de sentrale skikkelsene Peder Anker og Herman Wedel Jarlsberg. Utstillingen viser de tendenser som strebet for utvikling av den svensk-norske unionen, for flere felles institusjoner og for forening av de nordiske stater som kom til uttrykk i blant annet skandinavismen.

Vandreutstillingen er produsert som en rikt illustrert plakatutstilling i form av en portabel messevegg. Under finner du en pdf-versjon av utstillingen, og utstillingsplakaten som kan skrives ut i A3-format.

Se utstillingen Utstillingsplakat

Ønsker du å låne utstillingen?

Benytt søknadsskjemaet under.

På turné i hele landet
Høsten 2016 og våren 2017 turnerer utstillingen stor deler av landet i regi av Foreningen Nordens lokallag. Mange steder arrangeres det foredrag og kulturkvelder i tilknytning til vandreutstillingens tema.

Lokallag, bibliotek, kulturhus, skoler og andre institusjoner med egnede allment tilgjengelige arealer, kan søke om gratis lån av utstillingen for en periode på inntil 2 uker. Låneren betaler kun kostnaden for videresending eller retursending tilbake til Foreningen Nordens administrasjon. Låner må være fleksibel i forhold til hvilket tidsrom de kan disponere utstillingen. Utstillingen er produsert i kun 3 eksemplarer, noe som betyr at lånetiden må overholdes, og videresending må skje til avtalt tid. Låner har ansvaret for utstillingen fra den er mottatt til den er videresendt.

Utstillinger våren 2017:
Byhallen i Fredrikstad, uke 5
Ringerike bibliotek, uke 5-6
Ørland, februar
Meråker, februar
Trondheim, mars


Utstillinger 2016
Høst:

Gran bibliotek, uke 48-50
Gausdal bibliotek, uke 46-47
Østre Toten, rådhuset, uke 45 -47
UIT Norges Arktiske Universitet, Harstad, uke 44-46
Levanger bibliotek, uke 41-43
Gauldal, november
Steinkjer, november

Vår:
Bogstad gård, Oslo
Bærum
Halden
Hof
Holmestrand
Kvæfjord
Stjørdal
Stokke
Ørsta
Ås

Søknad om lån av vandreutstillingen

Låner:*

Ansvarlig person:*

E-post:*

Mobilnummer:*

Mottakeradresse:*

Postnummer og sted:*

Utstillingssted:*

Ønsket tidsrom:*

Planlagt(e) arrangement og synliggjøring av Foreningen Norden:*